Countertenorer

Denna sida är tänkt att bidra till spridandet av kunskap om countertenorer i Sverige.

Bakgrund

En countertenor är en typ av sångare, ej så vanlig i Sverige, men något vanligare i flertalet andra länder, bl.a. Storbritannien. Det råder viss oenighet om hur termen countertenor skall definieras, men det vanligaste är att man menar en manlig sångare som passerat målbrottet och som sjunger med en välutvecklad och tränad falsettröst. Sångaren uppnår då ett omfång som motsvarar en kvinnlig alt eller mezzosopran. Vanligtvis har en countertenor ett omfång motsvarande bas eller baryton i sin vanliga röst (talrösten). Begreppet countertenor är ganska okänt i Sverige, vilket undertecknad vill försöka ändra på.

Historik

När s.k. tidig musik var aktuell, alltså främst under den tidsperiod vi nu kallar renässans och barock, användes countertenorer flitigt. Kvinnor deltog inte lika ofta i musiklivet då, utan istället användes kastratsångare till att sjunga sopranstämmor och countertenorer till att sjunga altstämmor (om man inte hade gossopraner). Det skrevs även verk för just countertenorer, exempelvis av Henry Purcell, som själv var countertenor.

I samma veva som den "tidiga musiken" försvann, alltså vid tiden för Wienklassicismen, försvann också countertenortraditionen, och begreppet countertenor glömdes nästan bort. Det levde dock kvar i en del körer, främst engelska katedralkörer.

Under senare delen av 1900-talet, när den tidiga musiken åter blivit mycket populär, har även countertenoren återupptäckts, först genom Alfred Deller. Under 70-talet fanns tre stora countertenorer, James Bowman, Paul Esswood och Charles Brett, och sedan har det blivit rätt många. Några av de mest kända nuförtiden torde vara Andreas Scholl, Yoshikazu Mera, Michael Chance och David Daniels.

Kända svenska countertenorer

Det verkar bara finnas ett fåtal countertenorer i Sverige, varav ingen egentligen kan sägas vara speciellt känd, eftersom hela genren är så smal. I Stockholm fins Mikael Bellini och Lennart Löwgren, och i Göteborg finns Tobias Nilsson. I Stockholm har vi även Kaspar von Weber, Viktor Priebe och Rodrigo Sosa Dal Pozzo.
Vanligen är countertenorer skolade i klassisk sångtradition, men Magnus Karlberg verkar vara ett undantag.

Repertoar

Idag är det främst när man framför tidig musik som countertenorer utnyttjas, eftersom man ofta vill framföra musiken på ett i någon mening "historiskt korrekt" sätt. Det är alltså främst musik från medeltid, renässans och barock som en countertenor bör känna till, även om det under senare tid återigen börjat skrivas musik för just countertenor, exempelvis av Benjamin Britten . Däremot kan en countertenor rent tekniskt sjunga det mesta av den musik som är skriven för kvinnlig alt eller mezzosopran, men eftersom klangfärgen alltid blir annorlunda så är det inte alltid som det anses passa in. Här är en lista med olika typer av repertoar:

Länkar

Mer information om countertenorer och annat finns här:
The (un)official countertenor homepage
The Counter Tenor
Countertenor - Wikipedia
The Countertenors
Tidig musik
Medieval Music & Arts Foundation
Classical Music

Övrigt

Om Du är svensk och anser dig vara countertenor, maila gärna, för det skulle vara intressant att få veta hur många det finns (tag bort NOSPAM ur adressen för att maila).

Om Du tycker att något på den här sidan borde ändras, maila och säg det.

Senast ändrad 2021-01-19 av Henrik Bäärnhielm (tag bort NOSPAM ur adressen för att maila)
Valid HTML 4.01!